I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pod lampou o koronaviru

Dobré rady Vladimíra Krčméryho

Publicistika

Premiéra: 19.3.2020

Výroba: 2020

Jak nemít příliš velký strach? Jaké nebezpečí nám hrozí? Co jej nejvíce zmenšuje? Co mají dělat mladší lidé a co starší? Kdy nad koronavirem zvítězíme?  
host:Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. - lékař a vědec

Publicistika

Premiéra: 19.3.2020

Výroba: 2020