I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

25. 3. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 25.3.2020

Výroba: 2020

Nyní je čas pro modlitební poutě

Také Svatou zemi ochromila preventivní opatření před pandemií koronavirem. Po vysokém nárůstu počtu poutníků v posledních letech se nyní posvátná místa vyprázdnila.Jak říká Kustod Svaté země, v době, kdy nelze cestovat fyzicky, můžeme putovat v modlitbách.


Strach a bezmoc lze přemoci modlitbou

Apoštolský administrátor Latinského patriarchátu mons. Pizzaballa sloužil poslední možnou mši svatou pro veřejnost v neděli 15. března v bazilice Božího hrobu. „Už nám nezbývá nic jiného než modlitba. Jen tak můžeme překonat strach a bezmoc,“ zdůrazňuje arcibiskup.


Solidarita a pomoc potřebným v době pandemie

V Betlémě se skupiny mládeže zapojily do několika iniciativ na pomoc potřebným. Roznášely jídlo a léky nemocným a těm, kdo musejí být v karanténě. Všichni doufají, že tato rána, která ochromila celé město i svět, jednou skončí.


Modlitba v Getsemanech za sílu a naději pro celý svět

Druhá postní kající pouť vedla do baziliky v Getsemanech. Úzkosti a obavy celého světa položili františkáni na skálu, na níž Ježíš prožíval svou agónii před zatčením.


Zasvěcení svatému Josefovi

V téměř prázdném kostele sv. Josefa v Nazaretu hovořil Kustod Svaté země o tajemné schopnosti Ducha Svatého vytvářet duchovní společenství mezi lidmi. Celou církev a svět svěřil do přímluvy sv. Josefa.

Zpravodajství

Premiéra: 25.3.2020

Výroba: 2020