I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

1. 4. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 1.4.2020

Výroba: 2020

V jeskyni Zvěstování, kde je počátek naší spásy

Slavnost Zvěstování v jeskyni, kde se anděl Gabriel setkal s Pannou Marií, se konala v úzkém okruhu františkánů. Mons. Pizzaballa vyzval všechny k modlitbě za celý svět.


Přísná opatření i v Galileji

Také v Nazaretu a v Galileji platí přísná omezení v souvislosti s nákazou koronavirem. Izraelské ministerstvo zdravotnictví trvá na důsledném dodržování všech preventivních opatření.


Výuka na dálku v době pandemie

V době, kdy jsou ve Svaté zemi všechny školy uzavřeny, se rozvíjejí nové metody a formy výuky na dálku, aby studenti mohli dále pokračovat ve studiu ze svých domovů.


Liturgie v bazilice Božího hrobu

Jak uvádí společné prohlášení představitelů tří církví, které spravují baziliku Božího hrobu, pravoslavná, latinská i arménská liturgie v této bazilice se dále slaví, avšak za přísného režimu a omezeného počtu účastníků.

Zpravodajství

Premiéra: 1.4.2020

Výroba: 2020