I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příroda kolem nás

Lovy na Konopišti a procházka z pole do lesa

Dokumentaristika

Premiéra: 3.5.2020

Výroba: 2019

Příroda kolem nás. Sokolnictví je historický způsob lovu pomocí cvičených dravců, především
sokolů, jestřábů a orlů. Jedná se o mezinárodně uznávanou činnost v oblasti lovu a patří mezi
nejstarší vztahy mezi člověkem a dravcem. V druhé části seriálu se podíváme na hejno koroptví
nacházející si potravu na polích a prozkoumáme zdánlivý klid v lese a na závěr potkáme skupinu
divokých prasat.

Dokumentaristika

Premiéra: 3.5.2020

Výroba: 2019