I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

19. 5. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 19.5.2020

Výroba: 2020

REPORTÁŽE

 

100. výročí narození sv. Jana Pavla II.

V bazilice svatého Petra sloužil papež František mši svatou ke stému výročí narození svého předchůdce. Celebroval ji u oltáře nad hrobem svatého Jana Pavla II.

 

Vzpomínka na Jana Pavla II. v Tupesích

Sté výročí narození svatého Jana Pavla II. si připomněli také lidé v Tupesích. Po slavnostní bohoslužbě byl požehnán základní kámen nového památníku.

 

Lék pro Maxíka

Malý Maxík z Ostravy trpí vzácnou vrozenou chorobou, spinální svalovou atrofií. Postižené děti postupně přicházejí o schopnost jakéhokoliv pohybu. Minulý týden pro Maxíka i jeho rodiče svitla nová naděje: V pražské Motolské nemocnici dostal lék, který by měl v jeho léčbě podstatně pomoci.

 

Basketbal pomáhá

Basketbalový klub Opava se stará nejen o své budoucí naděje, ale dlouhodobě pomáhá také potřebným. Už delší dobu má blízké vazby na Charitu Opava a devítiletého Matyáše, který trpí od narození dětskou mozkovou obrnou.


Výstava v synagoze

Obnovená synagoga v Brandýse nad Labem je jednou z osmi, které ve Středočeském kraji vlastní Židovská obec. Dnes slouží veřejnosti jako kulturně společenské centrum. Do konce června jsou v ní k vidění originální snímky izraelského fotoreportéra Alexe Levaca.


Zámecká zahrada v Brandýse nad Labem

V polovině května se pro veřejnost otevřely zahrady zámku v Brandýse nad Labem. Z doby renesance, kdy byly vytvořeny, zůstala dodnes zachovaná pouze původní balustráda.


Svatováclavský hudební festival

Mnoho kulturních akcí muselo být letos zrušeno, přeloženo nebo výrazně omezeno. Jednou z nich je Svatováclavský hudební festival, který se přes všechny problémy dožil 17.ročníku.
Z DIÁŘE

 

Praha, od 11. května

Židovské muzeum

Po několikatýdenní přestávce se opět otevřely expozice Židovského muzea v Praze včetně starého židovského hřbitova. Individuálním návštěvníkům se nabízí výrazně snížené vstupné.


Ostrava, od 12. května

Hasičské muzeum

Hasičské muzeum v Ostravě má patnáct roků. Vystavuje hasičskou techniku, prapory, šavle i sošky svatého Floriána. Největší zájem je o funkční historické stříkačky nebo lezeckou expozici.


Skoky, 21. května

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Na slavnost Nanebevstoupení Páně se bude konat mše svatá rovněž ve Skokách. V poutním kostele Navštívení Panny Marie ji bude celebrovat P. Vladimír Slámečka.


Kutná Hora, od 25. května

Chrám svaté Barbory

V Kutné Hoře se veřejnosti opět otevře chrám svaté Barbory. Od poloviny června v něm bude vystaven originál zdejší gotické madony a další vzácné exponáty, většinou uložené v chrámovém depozitáři.


Olomouc, od 21. května

Sv. Jan Pavel II.

Sté výročí narození sv. Jana Pavla II. a 25. výročí jeho návštěvy v Olomouci připomene výstava v katedrále. Informační panely přiblíží světce, který dvakrát zavítal do olomoucké arcidiecéze.


Hradec Králové, 23. května

Pontifikální mše svatá

Výročí biskupa Karla Otčenáška si připomíná nejen královéhradecká diecéze. Mši svatou v katedrále Svatého Ducha bude celebrovat kardinál Dominik Duka, v přímém přenosu ji bude vysílat televize Noe.


Špindlerův Mlýn, 25. – 28. května

Setkání zdravotníků

Tradiční setkání zaměstnanců hospiců i všech ostatních, kteří pečují o těžce nemocné a umírající, se uskuteční ve Špindlerově Mlýně. Pobyt je koncipován jako „péče o pečující“.


Římov, 28. – 30. května

Letniční pouť

Stokilomtrová pěší pouť krajinou Novohradských hor povede přes Svatý Kámen, Dobrou Vodu a Svatou Trojici. Zakončena bude v kostele Ducha Svatého v Římově. Je třeba přihlásit se předem.Reportáže z Rome reports:

Pope celebrates Mass on centenary birth of John Paul II: He was a man close to the people

Zpravodajství

Premiéra: 19.5.2020

Výroba: 2020