I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

20. 5. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 20.5.2020

Výroba: 2020

Ježíšovo jezero

Na celém světě a ve všech jazycích je Galilejské jezero nazýváno jezerem Ježíšovým. Dobrou zprávou z letošního roku je zvýšení hladiny jezera. Ta se nyní nachází 13 cm pod hranicí, která označuje necelých 209 metrů pod hladinou moře.


Nová oddělení pro nemocné koronavirem

Nemocnice EMMS v Nazaretu otevřela jako první zdravotnické zařízení v toto regionu tři oddělení pro pacienty pozitivní na koronavirus. Čtvrté oddělení se dokončuje.


Další projevy solidarity v Betlémě

Rozdávat potravinovou pomoc potřebným v době pandemie. K tomuto poslání se připojila i rozvětvená rodina Anatrehů v Betlémě.


Mariino mateřství

K Betlému, Nazaretu i Jeruzalému se vážou mnohé biblické události spojené s Pannou Marií a jejím Božím mateřstvím. Připomínáme si je zvláště v měsíci květnu.


S nadějí na nový začátek

Ulice Jeruzaléma jsou sice ještě prázdné a mnohé obchody uzavřené, ale arménský obchodník George Sandrouni už otevírá svou prodejnu keramiky a vyhlíží nové zákazníky.

Zpravodajství

Premiéra: 20.5.2020

Výroba: 2020