I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

10. 6. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 10.6.2020

Výroba: 2020

Na konci května se konalo více liturgických slavností, ke kterým se vracíme v tomto vydání Terra Snata News. Byla to slavnost Petrova primátu v Tabze, svátek Navštívení Panny Marie v Ain Karem, zakončení mariánského měsíce v Jeruzalémě a samozřejmě Letnice, které se slavily v kostele sv. Salvátora i ve Večeřadle, tedy na historickém místě, kde apoštolové přijali dar Ducha Svatého.

Ženy v Betlémě šijí roušky

Zpravodajství

Premiéra: 10.6.2020

Výroba: 2020