I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

17. 6. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 17.6.2020

Výroba: 2020

V bazilice Božího hrobu v Jeruzalémě slavili věřící slavnost Těla a Krve Páně. Byla to první slavnostní příležitost, kdy se lidé opět mohli shromáždit ve větším počtu.

Dopady pandemie v Jerichu


K Mrtvému moři se váže mnoho různých biblických epizod. O některých nám vyprávěl otec Fréderic Manns z Františkánského biblického institutu.

Prastará mariánská modlitba

Zpravodajství

Premiéra: 17.6.2020

Výroba: 2020