I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

24. 6. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 24.6.2020

Výroba: 2020

Odložená mše se svěcením olejů

Mše se svěcením olejů, která se obvykle slaví na Zelený čtvrtek, byla letos v důsledku pandemie koronaviru přeložena na 18. červen. V bazilice v Getsemanech se jí zúčastnilo 120 kněží, kteří působí ve Svaté zemi.


Z Coimbry do celého světa

Úcta ke svatému Antonínu z Padovy dalece přesahuje hranice jeho rodného Portugalska. Již od první světové války je patronem Kustodie Svaté země. Jeho svátek se slavil 13. června v kostele sv. Salvátora v Jeruzalémě.


Slavnost Těla a Krve Páně v blízkosti Večeřadla

V těsné blízkosti historického Večeřadla, kde se konala Poslední večeře Páně, se nachází konvent františkánů. Tady se slavila liturgie na závěr slavnosti Corpus Domini.


Genetická analýza Kumránských svitků

Ve spolupráci s izraelským památkovým ústavem rozvíjí univerzita v Tel Avivu projekt genetické analýzy Kumránských svitků. Pomůže k lepšímu uspořádání fragmentů nalezených v blízkosti Mrtvého moře.


Ikony Johnyho Andonieha

Krásné byzantské ikony zdobí interiéry mnoha památek ve Svaté zemi. Na výzdobě asi 15 chrámů se podílel také betlémský umělec Johny Andonieh.

Zpravodajství

Premiéra: 24.6.2020

Výroba: 2020