I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

2. 7. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 2.7.2020

Výroba: 2020

REPORTÁŽE

 

Svátek sv. Pavla a Petra ve Vatikánu

Slavnost sv. Petra a Pavla zahájil papež František tichou modlitbou u hrobky prvního papeže. Součástí bohoslužby bylo svěcení palií pro 54 metropolitních arcibiskupů, jmenovaných v průběhu uplynulého roku. Osobně si pallium od papeže převzal kardinál Giovanni Battista Re.

 

DOBROpiknik v Brně

V Björnsenově sadu v Brně se uskutečnil DOBROpiknik, kterým Charita poděkovala svým dobrovolníkům i organizacím, se kterými spolupracuje.

 

Rybáři, budeš lovit svoje syny

V dominikánském duchovním a kulturním centru v Praze se odehrála premiéra hry nazvané Rybáři, budeš lovit svoje syny. Režisérkou apokryfního monodramatu je Zuzana Horáková a postavou na jevišti její muž Jan Horák. Spoluautorem dramatu je Filip Boháč.

 

Cesta ke světlu

V kostele Sv Jana Nepomuckého na Tetíně je možné v letních měsících vidět výstavu fotografií Jindřicha Štreita nazvanou „Ze tmy ke světlu: o vězních a kaplanech". Fotografie uznávaného dokumentaristy často zachycují smutek i naději vězňů v mužských i ženských věznicích.


Ceny Proglasu na Hradeckém slunovratu

Festival Hradecký slunovrat je plný hudby, ale velmi se zaměřuje také na kulturu slova. O čemž letos svědčilo jednak představení Dejvického divadla a pak také předání Ceny za krásu slova, kterou každoročně vyhlašuje Radio Proglas. 


Turistika na Hornolidečsku

Starostové obcí na Hornolidečsku se společně snaží návštěvníkům a turistům přibližovat kraj, ve kterém žijí. Také proto se o prvním prázdninovém dnu sešli na společném zasedání.
Z DIÁŘE

 

Křemešník, od 3. července

Křemešnické léto

V kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku budou každý prázdninový pátek bohoslužby, přednášky  a koncerty. První pátek vystoupí skupina Profesionálové a další bude přednášet salesián Zdeněk Jančařík.


Broumov, od 3. července

Noční hrané prohlídky kláštera

Noční hrané prohlídky broumovského kláštera s průvodci v historických kostýmech se budou konat každý prázdninový pátek. Jejich tématem bude tajemství broumovského meteoritu.


Praha, 4. července

Svátek sv. Prokopa

Oslavy svátku sv. Prokopa se budou konat v Praze v kapitulním chrámu Všech svatých. Hlavním celebrantem pontifikální mše svaté bude strahovský opat Daniel Peter Janáček.


Město Touškov, 4. července

Výročí úmrtí P. Jiřího Mošny

Mši svatou k desátému výročí úmrtí arciděkana P. Jiřího Mošny bude v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Městě Touškově slavit tepelský opat P. Filip Zdeněk Lobkowicz.


Praha, 8. července

Husitské sbory – architektonické dědictví

Výstava nazvaná „Sbory církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů“ bude otevřena v Betlémské kapli v Praze. Koná se ke stému výročí založení církve.


Cheb, 8. července

Varhany a zpěv

V kostele sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu bude na varhany hrát Jitka Chaloupková a zpívat sopranistka Miriam Čížková. Zazní skladby Bachovy, Vivaldiho a dalších mistrů.


Starý Pelhřimov, 9. - 12. červenec

Letní biblická škola

Letošní letní biblická škola se zaměří na velká biblická témata, která vedou k lepšímu poznávání Boha a jeho plánu pro lidstvo i život každého z nás. Koná se ve Starém Pelhřimově.


Dobrá Voda, 12. – 18. července

Pobyt pro rodiny s dětmi

Týden s přednáškami, rozhovory a časem v přírodě mohou prožít rodiny s dětmi v Dobré Vodě u Hartmanic. V době programu pro rodiče je zajištěno hlídání dětí. Doprovázejí manželé Poláčkovi a Petr Hruška.

Reportáže z Rome reports:

Pope Francis: Early Christians did not insult bad rulers

Zpravodajství

Premiéra: 2.7.2020

Výroba: 2020