I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Modlitba růžence s papežem Františkem z vatikánských zahrad

Duchovní pořady

Premiéra: 30.5.2020

Výroba: 2020

Papežská rada pro novou evangelizaci pozvala k modlitbě růžence ve spojení se Svatým otcem Františkem. Bude ji vést v přímém přenosu z Vatikánských zahrad v sobotu 30. května o 17.30 hodině ve spojení s největšími mariánskými svatyněmi pěti kontinentů.

Do jednotlivých desátků růžence se zapojí představitelé různých skupin lidí, kterých se onemocnění Covid-19 přímo dotýká: lékař a ošetřovatelka - za všechny zdravotníky angažované v první linii nemocnic; osoba vyléčená z onemocnění a osoba, která ztratila příbuzného kvůli onemocnění.

Dále se budou modlit kněz, nemocniční kaplan a řeholnice pracující jako zdravotní sestra - za všechny služebníky církve, kteří jsou nablízku těmto nemocným. Za všechny, kteří i v době pandemie pokračují ve svých službách ve prospěch jiných povedou jeden desátek růžence lékárnice a novinářka.

Dobrovolník z Civilní obrany se svou rodinou bude zastupovat všechny, kteří jsou ve službě při mimořádných situacích jako je tato, jakož i za všechny dobrovolníky. A nakonec se desátek pomodlí dítě, které je symbolem naděje a vítězství života nad smrtí.

V přímém přenosu z Vatikánských zahrad se v sobotu večer spojí světové mariánské svatyně. Z Evropy to budou například francouzské Lurdy, portugalská Fátima, italské Pompeje a San Giovanni Rotondo, z Polska to bude svatyně v Čenstochové. Z USA se připojí svatyně Neposkvrněného Početí z Washingtonu, z Afriky nigerijská svatyně Elele jakož i svatyně Notre-Dame de la Paix (Matky Pokoje) z Pobřeží slonoviny. Z Latinské Ameriky nebude chybět mexická mariánská svatyně Guadalupe, ale i z Kolumbie se připojí sanktuárium Chinquinquirá a z Argentiny dvě místa: Luján a Milagro.

Duchovní pořady

Premiéra: 30.5.2020

Výroba: 2020