I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Adorace

Záznam sobotní vigílie z CSM Olomouc 2017

Duchovní pořady

Výroba: 2020

Eucharistická adorace je příležitost k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem.

Duchovní pořady

Výroba: 2020