I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

8. 7. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 8.7.2020

Výroba: 2020

Petr a Pavel – první papež a apoštol národů

Slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla se ve Svaté zemi připomínala na všech místech, která jsou spojena s působením těchto dvou svědků víry. I když měli odlišná poslání, oba zachovali věrnost Kristu až do mučednické smrti.


Sýrie v naprosté bídě

Po deseti letech války prožívá Sýrie v poslední době navíc ještě vážnou ekonomickou krizi. Místní měna oslabila a ceny zboží se ztrojnásobily. O situaci informuje z Damašku otec Bahjat Karakach.


Svátek Nejdražší krve Páně

V bazilice v Getsemanech v Jeruzalémě se slavil svátek Ježíšovy nejdražší krve. Uvnitř tohoto kostela na úpatí Olivové hory se nachází část skály, na níž se podle tradice modlil Ježíš před svým utrpením.


Čas předávání vysvědčení

Také letošní konec června byl ve znamení předávání vysvědčení, přestože uplynulý školní rok byl v důsledku pandemie koronaviru úplně jiný než ostatní. Konec školního roku oslavili také studenti Hellen Keller School v Beit Hanina (beit chanina) a Školy Svaté země v Jeruzalémě.

Zpravodajství

Premiéra: 8.7.2020

Výroba: 2020