I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

22. 7. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 22.7.2020

Výroba: 2020

Svátek posvěcení baziliky Božího hrobu

V polovině července se slaví svátek Posvěcení baziliky Božího hrobu v Jeruzalémě, která je nevýznamnějším posvátným místem pro všechny křesťany. Letos se svátek musel obejít bez poutníků v důsledku pandemie koronaviru.


Svátek Panny Marie Karmelské

V kostele „Stella Maris“ u Haify se 16. července slavil svátek Panny Marie Karmelské, který má svůj původ právě na tomto místě.


Nedostatek vody v Betlémě

Každé léto se mnohá palestinská města potýkají s nedostatkem vody. Asociace Pro Terra Sancta rozvíjí projekty, které mají zlepšit zásobování vodou zejména v oblasti Betléma.


P. Mario Tangorra – 70 let knězem ve Svaté zemi

Otec Mario Tangorra nám vyprávěl o svých pohnutých osudech a kněžské službě ve Svaté zemi, kam se poprvé dostal v roce 1937 v pouhých 13 letech.


Z Babylonie až do Svaté země

Iráčtí židé mají za sebou historii dlouhou 2600 let, která se začíná v babylonském exilu. Své kořeny mohou poznat také díky činnosti Židovského výzkumného centra.

Zpravodajství

Premiéra: 22.7.2020

Výroba: 2020