I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

29. 7. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 29.7.2020

Výroba: 2020

Svátek Marie Magdalény

V bazilice Božího hrobu se slavil svátek svaté Marie Magdalény. Navštívíme Magdalu i Jeruzalém, abychom si připomněli příběh ženy, která byla prvním svědkem Ježíšova Zmrtvýchvstání.


Svátek sv. Eliáše v Haifě

Preventivní opatření proti pandemii koronaviru opět neumožnily, aby větší počet věřících mohl oslavit na hoře Karmel u Haify svátek proroka Eliáše.


Charita pomáhá na Západním břehu

S postupujícím časem od začátku pandemie je na palestinských územích vidět nárůst chudoby. Jeruzalémská Charita proto ve zvýšené míře pomáhá obyvatelům Západního břehu Jordánu.


Koncert na závěr školního roku

Studium hudby v době uzavřených škol není rozhodně jednoduché. Studenti institutu Magnificat však proto udělali maximum možného a podařilo se jim dokonce připravit i absolventský koncert na závěr školního roku, který byl přenášen na sociálních sítích.

Zpravodajství

Premiéra: 29.7.2020

Výroba: 2020