I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Adorace

Záznam vigílie s papežem Františkem, SDM Krakow 2016

Duchovní pořady

Premiéra: 15.7.2020

Výroba: 2020

Eucharistická adorace je příležitost k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem.

Duchovní pořady

Premiéra: 15.7.2020

Výroba: 2020