I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

P. ThLic. Tomáš Reschel - Výzvy morální teologie

Duchovní pořady

Premiéra: 29.3.2021

Výroba: 2020

Nejběžnějšími přístupy k řešení etických problémů v současné době jsou jednak utilitarismus, který klade důraz na důsledky jednání chápané jako vyvažování dobrého a zlého, a na druhé straně deontologie, která zdůrazňuje význam dodržování pravidel, zákonů a přikázání bez ohledu na to, jaké z toho plynou důsledky. Tyto dva přístupy se zdají být v nesmiřitelném rozporu. Přednáška si klade za cíl ukázat, že mají ve své podstatě mnoho společného, protože oba tyto přístupy pracují s pouhými fragmenty převzatými z klasických teorií morálky, a že v klasické teorii sv. Tomáše Akvinského můžeme najít odpovědi na problémy, se kterými se tyto teorie potýkají.

Tomáš RESCHEL (1973, Broumov) maturoval v roce 1992 na gymnáziu v Broumově. Magisterskýtitul obdržel v roce 1997 na Přírodovědecké fakultě UK v oboru fyzikální chemie. Na Přírodovědeckéfakultě UK a Ústavu makromolekulární chemie v roce 2002 obhájil disertační práci. V letech 2002–2007 následovala seminární formace a studium teologie v Olomouci, Praze a Římě. V roce 2007 bylvysvěcen na kněze a působil ve farnostech Hradec Králové I, Červený Kostelec, Broumov, Ústí nadOrlicí a v současnosti v Horní Sloupnici. Od roku 2010 se věnuje doktorskému studiu na teologickéfakultě univerzity ve Fribourgu (Švýcarsko).

Duchovní pořady

Premiéra: 29.3.2021

Výroba: 2020