I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

doc. Petr Dvořák - Filosofické základy genderové teorie a ideologie

Vzdělávací pořady

Výroba: 2020

V politice, veřejném životě, ve vzdělávacím systému, médiích a kultuře se v dnešní západní společnosti stále více prosazují a zabydlují myšlenky, které vycházejí z tzv. genderové teorie (či genderových teorií) a týkají se pojmu genderu, tedy společenské role muže a ženy. Pro správné pochopení těchto pojmů je nutné znát jejich filosofické základy.

Petr DVOŘÁK (1970) vystudoval matematiku na Pedagogické fakultě a náboženství se zaměřením na vzdělávání na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. Filosofii studoval na Faculty of Arts, Acadia University, Wolfville v Novém Skotsku (Kanada). V roce 1998 ukončil magisterské studium v oborech filozofie a anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Doktorát v oboru filozofie získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Docentem v oboru filozofie byl jmenován na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v roce 2018 a působí na Katedře filosofie a patrologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2005–2010 tuto katedru vedl. Je vedoucím Oddělení pro studium antického astředověkého myšlení (dříve Oddělení pro studium dějin starší české a evropské filosofie), Filosofického ústavu Akademie věd ČR v Praze. Badatelská činnost doc. Dvořáka je zaměřena na dějiny scholastické filozofie a logiky ve vztahu k současné analytické filozofii.

Vzdělávací pořady

Výroba: 2020