I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

16. 9. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 16.9.2020

Výroba: 2020

Zvláštní sbírka pro Svatou zemi se konala 13. září 2020

Velkopáteční sbírka pro Svatou zemi určená na pomoc křesťanům na Blízkém východě byla letos kvůli pandemii koronaviru přeložena na 13. září. V tomto vydání Terra Santa News vám nabízíme poselství Kustoda Svaté země otce Francesca Pattona s názvem „Abychom nezapomínali na naše křesťanské kořeny“, dále výzvu prefekta Kongregace pro východní církve kardinála Leonarda Sandriho a rozhovor s ekonomem Kustodie Svaté země otcem Ramzim Sidawim. Nakonec zařazujeme příspěvek o činnosti komisariátů Svaté země, které působí na 5 kontinentech a spojují věřící na celém světě s křesťany žijícími v Ježíšově zemi.

Zpravodajství

Premiéra: 16.9.2020

Výroba: 2020