I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

30. 9. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 30.9.2020

Výroba: 2020

Bůh hovoří

Bible je psané slovo, které Bůh zjevující se v lidských dějinách nechává zaznívat v čase prostřednictvím proroků, mudrců, Ježíše Krista a apoštolů.

V tomto speciálním vydání Terra Santa News s názvem „Bůh hovoří“ se zaměřujeme právě na Písmo svaté.

Zpravodajství

Premiéra: 30.9.2020

Výroba: 2020