I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

14. 10. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 14.10.2020

Výroba: 2020

Svátek sv. Františka ve znamení nové encykliky

Oslavy svátku sv. Františka z Assisi v Jeruzalémě, Betlémě a Tripolisu v Libanonu se nesly ve znamení nové encykliky papeže Františka Fratelli tutti o bratrství a sociálním přátelství.

V kostele sv. Salvátora v Jeruzalémě kustod Svaté země otec Francesco Patton při mši svaté připomněl, že bratrství je možné prokazovat vůči všem lidem a celému stvoření.

Hodnotu bratrství podle příkladu světce z Assisi zdůraznil také latinský apoštolský vikář v Libanonu.

V Betlémě představili studenti škol Kustodie divadelní pásmo ze života sv. Františka.


Židovské svátky

Roš hašana, Jom kipur a Sukot. Tři velké židovské svátky se slavili na přelomu září a října v atmosféře neustávající pandemie koronaviru.


Koronavirus v Gaze

Přestože v  Pásmu Gazy zaznamenali od počátku září úbytek nových případů koronaviru, panují i zde obavy z další vlny pandemie.

Zpravodajství

Premiéra: 14.10.2020

Výroba: 2020