I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

28. 10. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 28.10.2020

Výroba: 2020

Dům Tří králů v Betlémě

Asociace Pro Terra Sancta představila13. října v Betlémě rekonstrukci a budoucí využití domu Dar Al-Majus neboli „Domu Tří králů“. ¨Nachází se nedaleko baziliky Narození Páně. Po dokončení oprav nabídne toto centrum návštěvníkům a poutníkům možnost poznat kulturu, tradice a dějiny Palestiny.


Pomoc Papežské misie ve Svaté zemi v době pandemie

Papežská misie působí ve Svaté zemi nepřetržitě od roku 1949 a pomáhá místním obyvatelům a institucím. Skrze humanitární a charitativní pomoc v současné době zmírňuje následky pandemie koronaviru.


Otče náš: Nauč nás modlit se

V roce 2018 zahájil papež František cyklus katechezí o modlitbě Otče náš. Nabízíme několik zamyšlení vztahujících se k místům ve Svaté zemi.


Varhanní festival Svaté země letos na internetu

Omezení v důsledku pandemie způsobila, že letošní ročník varhanního festivalu Svaté země se konal pouze v live-streaming formě. Koncerty se přenášely z Jeruzaléma, Nazaretu a Tel Avivu a vznikl i speciální internetový projekt.

Zpravodajství

Premiéra: 28.10.2020

Výroba: 2020