I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

11. 11. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 11.11.2020

Výroba: 2020

Mozaiky z Megida

Nová izraelská ministryně turismu si v doprovodu katolických ordinářů Svaté země prohlédla památky v archeologické lokalitě v Megidu. Především zdejší mozaiky objevené v jedné věznici roce 2005 lákají turisty a vláda připravuje projekt na jejich zpřístupnění.


Maďarská vláda pomáhá palestinským školám

V důsledku opatření proti pandemii koronaviru se školy Latinského patriarchátu ve Svaté zemi dostaly do ekonomických obtíží. Podporu jim poslala i maďarská vláda.


Výročí diecézního katechetického centra

U příležitosti 25. výročí vzniku diecézního katechetického střediska v Jeruzalémě vydala jeho zakladatelka sestra Virginie Habib knihu, která přibližuje pastorační aktivity v uplynulém období.


Mobilní stanice pro prevenci rakoviny prsu

Nemocnice Augusta Victoria v Jeruzalémě uvedla do provozu mobilní kliniku, která provádí bezplatné mamografické vyšetření. Cílem je rozšířit možnosti preventivních vyšetření i do oblastí, kde ženy nemají snadný přístup k lékařům.


Otče náš: modlitba s důvěrou

Pokračujeme v dalším zamyšlení nad katechezemi papeže Františka, které při svých audiencích od roku 2018 věnoval modlitbě Páně a které se velmi dotýkají i prostředí Svaté země.

Zpravodajství

Premiéra: 11.11.2020

Výroba: 2020