I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá ze svátku sv. Štěpána

kostel sv. Marka, Ostrava-Heřmanice

Duchovní pořady

Premiéra: 26.12.2020

Výroba: 2020

Záznam bohoslužby, celebruje P. Leoš Ryška SDB, ředitel televize Noe.

Duchovní pořady

Premiéra: 26.12.2020

Výroba: 2020