I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá ze Svátku Svaté Rodiny

kostel sv. Jakuba, Místek

Duchovní pořady

Premiéra: 27.12.2020

Výroba: 2020

Záznam bohoslužby, celebruje P. Daniel Vícha, děkan - farář v Místku.

Duchovní pořady

Premiéra: 27.12.2020

Výroba: 2020