I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

30. 12. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 30.12.2020

Výroba: 2020

Vánoce 2020

Ohlédneme se za letošním slavením Vánoc ve Svaté zemi. Latinský patriarcha Jeruzaléma Pierbattista Pizzaballa byl přivítán v bazilice Narození Páně v Betlémě, stále za trvajících přísných protipandemických opatření. Půlnoční mše svatá se slavila v kostele sv. Kateřiny v blízkosti jeskyně Narození.


O jesličkách

Připravili jsme dvoudílný seriál o původu a historii jesliček, kterým nás bude provázet kustod Svaté země otec Francesco Patton. Dlouhou tradici zobrazení betlémské události přiblíží také biblické a literární texty.


Vánoční poselství kustoda Svaté země

„Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.“ Z této zprávy tří mudrců, kteří se přišli poklonit narozenému Kristu, vychází letošní vánoční poselství kustoda Svaté země otce Francesca Pattona.

Zpravodajství

Premiéra: 30.12.2020

Výroba: 2020