I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

Cesta 121

Publicistika

Premiéra: 18.1.2021

Výroba: 2020

"Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi." Právě tato slova Žalmu 121 inspirovala zakladatele sdružení zařadit do svého názvu číslici 121. "Chceme být cestou, k níž budou moci kněží upínat svůj zrak v časech těžkých a složitých. Rádi bychom pro ně byli nadějí, že právě po této cestě jim přijde pomoc, která je z jejich soužení vysvobodí." O tom, jak tato myšlenka vznikla a zda se ji daří realizovat si o. Libor povídá s ředitelem sdružení Antonínem Radou.

Publicistika

Premiéra: 18.1.2021

Výroba: 2020