I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

G. Kabátová, Mezinárodní vězeňské společenství

Publicistika

Premiéra: 22.2.2021

Výroba: 2020

Rozhovor s Gabrielou Kabátovou, ředitelkou Mezinárodního vězeňského společenství, nejen o pomoci obětem trestních činů, odsouzeným a jejich rodinám, ale zejména o zkušenostech s restorativní justicí.

Organizace Mezinárodní vězeňské společenství pomáhá obnovovat životy obětí i odsouzených, a to skrze řadu projektů, jako jsou např. Vězňova cesta, Andělský kemp, Andělský strom, Den s dítětem, poradenství, kluby a kavárny. Významnou úlohu má projekt restorativní (obnovující) justice - Building Bridges, kdy se prostřednictvím skupinového dialogu setkávají uvnitř věznic společně jak pachatelé trestných činů, tak oběti.

Mezinárodní vězeňské společenství v ČR je křesťanské sociální hnutí. Pomáhá všem, kterých se zločin dotkl: obětem trestných činů, odsouzeným, propuštěným, rodinám všech, zejména dětem vězňů a pracovníkům justice. Je součástí Prison Fellowship International, největší křesťanské světové dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství, která pracuje ve 127 zemích. Prison Fellowship International (PFI) vzniklo na základě zkušenosti jejího zakladatele, Charlese “Chucka” Colsona, který v průběhu svého uvěznění na vlastní kůži prožil, že víra v Ježíše Krista má zásadní vliv na lidské životy, že skutečným řešením zločinu je duchovní proměna.

Publicistika

Premiéra: 22.2.2021

Výroba: 2020