I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Dolní Ročov

Dokumentaristika

Premiéra: 5.5.2021

Výroba: 2021

Cílem poutníků směřujících do Dolního Ročova je 1,5 metru vysoká gotická socha Panny Marie Področovské z konce 14. století. Nachází se v bývalém klášterním augustiniánském kostele Nanebevzetí Panny Marie, na jehož barokní přestavbě se podíleli největší architekti své doby, jako Jan Blažej Santini nebo Kilián Ignác Dienzenhofer.  Více informací o tomto jedinečném poutním místě, silně poznamenaném minulým režimem, se dozvíte v dnešním díle Poutních míst severních Čech.

Dokumentaristika

Premiéra: 5.5.2021

Výroba: 2021