I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá na památku Večeře Páně

kostel sv. Filipa a Jakuba, Zlín

Duchovní pořady

Premiéra: 1.4.2021

Výroba: 2021

Přímý přenos bohoslužby na památku Poslední Večeře Páně. Celebruje P. Kamil Obr, děkan - farář farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

Duchovní pořady

Premiéra: 1.4.2021

Výroba: 2021