I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy Starého Zákona

Ezau a Jakub

Pořady pro děti

Premiéra: 30.9.2021

Výroba: 2017

Ezau a Jakub byli synové Izáka a Rebeky. Ezau, oblíbenec svého otce, se měl stát jeho dědicem. Své prvorozenství však „prodal“ bratrovi za misku chutného jídla. Jakub pak s pomocí své matky Rebeky lstí vymámí od svého umírajícího otce Izáka požehnání pro prvorozeného. Když Ezau zjistí, oč přišel, už je pozdě… Tento příběh ukazuje, že důležité věci nemáme měnit za něco zbytečného!

Pořady pro děti

Premiéra: 30.9.2021

Výroba: 2017