I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy Starého Zákona

Mojžíš

Pořady pro děti

Premiéra: 4.10.2021

Výroba: 2017

Další část ze série Příběhů Starého zákona nás zavede do doby, kdy izraelský lid žil v egyptském otroctví. Vládce Egypta, faraon, si jednou usmyslí, že povraždí všechny hebrejské chlapce. Jeden z nich tomuto nebezpečí unikne krátce po svém narození. Dostane jméno Mojžíš. A právě jemu Bůh později svěří velký úkol: vyvést syny Izraele z Egypta.

Pořady pro děti

Premiéra: 4.10.2021

Výroba: 2017