I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy Starého Zákona

Dobytí Jericha

Pořady pro děti

Premiéra: 7.10.2021

Výroba: 2017

Hrdinou této části je Jozue, syn Núnův, jemuž Hospodin po Mojžíšově smrti svěřil nesnadný úkol: přivést izraelský lid po čtyřiceti letech do Zaslíbené země. Nejdřív však bude potřeba přejít řeku Jordán a dobýt Jericho. To vše se podaří díky tomu, že Jozue udělá vždy to, co mu řekne Bůh. Věří, že Hospodin je všemocný a že po dobytí Jericha pomůže Izraelitům získat i celou kanaánskou zemi.

Pořady pro děti

Premiéra: 7.10.2021

Výroba: 2017