I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy Starého Zákona

Pomazání Davida za krále

Pořady pro děti

Premiéra: 13.10.2021

Výroba: 2017

Bůh nehledí na zevnějšek, ale na srdce! Tato pravda plyne i z dnešního příběhu o tom, jak si Hospodin vyvolil mladičkého pastýře Davida za krále Izraele. Dětem i dospělým může posloužit jako nádherný příklad toho, jak Bůh žehná skromným lidem, kteří jsou mu oddaní… Také myšák Hugo po shlédnutí tohoto příběhu pochopil, že věci nelze hodnotit jen podle vnějšího vzhledu.

Pořady pro děti

Premiéra: 13.10.2021

Výroba: 2017