I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy Starého Zákona

David a Saul

Pořady pro děti

Premiéra: 15.10.2021

Výroba: 2017

David věrně sloužil svému králi Saulovi, ale jeho úspěchy v bitvách a oblíbenost u lidí vzbudily u krále žárlivost a podezíravost. Saul proto Davida vyhnal a začal ho pronásledovat. Odkaz tohoto starozákonního příběhu je stále aktuální. Rodičům může pomoci vysvětlit dětem, jak mají na sobě rozpoznat závist a co nejrychleji se ji snažit překonat.Pořady pro děti

Premiéra: 15.10.2021

Výroba: 2017