I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy Starého Zákona

Pomazání Elizea na proroka

Pořady pro děti

Premiéra: 21.10.2021

Výroba: 2017

Příběh o prorocích Eliášovi a Elizeovi nás mimo jiné učí tomu, jak si být navzájem skutečnými přáteli. Elizeus opustí všechno, i svůj rodný dům, aby se mohl stát učedníkem proroka Eliáše, a nakonec získá dvojnásobně víc: sám se stane velkým prorokem. Díky jeho příkladu myšák Hugo pochopil, že když se něčeho zřekneme pro druhé, získáme tak mnohem víc: skutečné přátelství!

Pořady pro děti

Premiéra: 21.10.2021

Výroba: 2017