I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy Starého Zákona

Spravedlivý Job

Pořady pro děti

Premiéra: 29.10.2021

Výroba: 2017

Kdo dokáže pochopit záměry všemohoucího Boha? Proč Bůh dopouští to nebo ono, někdy i věci, které jsou nám nepříjemné? Job se naučil přijímat od Boha nejenom radosti, ale i zkoušky. A naučil se také klást otázky… Poslední část této série Příběhů Starého zákona nás zve k tomu, abychom se – tak jako spravedlivý Job – naučili trpělivosti a vytrvalosti při hledání Boží vůle…

Pořady pro děti

Premiéra: 29.10.2021

Výroba: 2017