I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

ARTBITR - Kulturní magazín

Kreativní přístupy k Bibli

Publicistika

Výroba: 2021

Seminář představí kreativní metody biblické práce, které oslovují jak rozum, tak smysly a zvou k vlastnímu objevování a četbě Bible. Věnovat se budeme především metodám dialogu, interakce, identifikace, vizualizace a práce s textem. Budeme promýšlet texty knihy proroka Izajáše s výhledem na advent. Seminář je určen všem, kteří chtějí objevit nové cesty, jak číst a přemýšlet o biblických textech ve společenství ve farnostech, sborech, při výuce náboženství nebo při katechezi.


Dr. Anneliese Hecht je lektorkou biblického díla ve Stuttgartu.

Publicistika

Výroba: 2021