I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Setkání v maronitské katedrále Panny Marie Milostivé v Nikósii

Papež František na Kypru

Duchovní pořady

Premiéra: 2.12.2021

Výroba: 2021

Setkání s kněžími, řeholníky a řeholnicemi, jáhny, katechety, s církevními hnutími na Kypru v maronitské katedrále Panny Marie Milostivé v Nikósii.

Duchovní pořady

Premiéra: 2.12.2021

Výroba: 2021