I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pro vita mundi

Josef Vlček (2. díl)

Publicistika

Premiéra: 14.11.2009

Výroba: 2009

Život ve světle a pro světlo

Je mnoho křesťanů, kteří svoji víru proklamují, ale ne všichni ji doopravdy žijí. Jedním z těch, kterým se víra v Ježíše Krista stala životním stylem už v mládí, je pan Josef Vlček. Ještě dnes, přes svůj vysoký věk, se aktivně podílí na šíření evangelijní zvěsti způsobem, který je jemu vlastní.

Publicistika

Premiéra: 14.11.2009

Výroba: 2009