I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

P. Aleš Opatrný - „ Jdi a jednej také tak ...“ - ale jak?

Duchovní pořady

Premiéra: 22.12.2010

Výroba: 2010

Aleš Opatrný upozornil na nutnost jednoty lásky a úcty ke svému tělu jako podmínky téhož k bližnímu - „člověk je stvořen k obrazu Božímu a já to o sobě vím a vnímám to." A kéž nepatříme k násilným pachatelům dobra, kteří ho uskuteční, ať oběť chce nebo nechce. „Jdi a jednej také tak" - jaký je rozdíl mezi charitou křesťana a nevěřícího? V tom, že my dokážeme vytvořit modlitbou kolem potřebného prostor, v němž Bůh může jednat skrze lidi účinněji.

Duchovní pořady

Premiéra: 22.12.2010

Výroba: 2010