I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Po stopách apoštola Pavla

Dokumentaristika

Premiéra: 29.6.2010

Výroba: 2006

Běh jsem dokončil (2 Tim 4,7) Z Malty do Říma Závěrečný díl z 7 filmových zastavení s novým dokumentem o apoštolu Pavlovi.Pavel z Tarsu se stal po setkání s Kristem na cestě do Damašku horlivým apoštolem a díky jeho nasazení pro Krista a lásce k lidem se evangelium rozšířilo po celém tehdy známém světě. Jeho život, služba a oddanost věci Boží inspiruje už dva tisíce let všechny hlasatele, ať už je to farář z malého městečka, misionář v daleké Africe, papež a nebo já či ty. Novozákonní Skutky apoštolů a Listy sv. Pavla jsou základem nového dokumentu, jehož autoři se vydali po stopách sv. Pavla a procestovali všechna místa, kudy procházel a kázal. Při svém putování tvůrci nacházeli stopy z dob prvních křesťanů, ať už v archeologických, písemných či výtvarných památkách. V dokumentu je realita tehdejšího světa stavěna vedle současného života, často tak dávná křesťanská minulost ožívá na rušných ulicích islámského světa. Průvodci budou osobnosti jako profesor biblistiky z Lateránské univerzity v Římě Mons. R. Penna, profesor křesťanské archeologie z Univerzity Roma Tre D. Mazzoleni či vídeňský profesor F. Krinzinger z Archeologického institutu a další. Především však jde o velmi živé svědectví o moci Božího slova a o životě každého, kdo se dá do jeho služby .

Dokumentaristika

Premiéra: 29.6.2010

Výroba: 2006