I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Odkaz předků

Pelhřimovy

Dokumentaristika

Premiéra: 24.3.2012

Výroba: 2011

Dnes již zaniklou obec Pelhřimovy v osoblažském výběžku na hranici s Polskem jsme navštívili s kamerou v samém závěru podzimu. Melancholické podzimní počasí jakoby navozovalo atmosféru zmaru a zániku. Cílem návštěvy byl kostel Sv. Jiří, smutná vzpomínka na v minulosti kvetoucí osadu. Podobně jako praotci Noemovi, tak i pelhřimovskému kostelu sv. Jiří vysvitla duha naděje. Duha doslova i do písmene.

Dokumentaristika

Premiéra: 24.3.2012

Výroba: 2011