I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Odkaz předků

Stará Voda

Dokumentaristika

Premiéra: 5.5.2012

Výroba: 2011

Kamera nás zavede do poutního kostela Sv. Jakuba Většího a Sv. Anny ve Staré Vodě na území vojenského újezdu Libavá. Podobně jako většina míst v naší vlasti, kde historicky převažovalo obyvatelstvo německého původu, tak i Stará Voda zažívala v minulém století, po skončení druhé světové války svoji smutnou historii.O tom, jaká je současnost Staré Vody a jaké jsou vyhlídky tohoto zcela vyjímečného, prastarého poutního místa, vypráví tento díl pořadu.

Dokumentaristika

Premiéra: 5.5.2012

Výroba: 2011