I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

BET LECHEM - vnitřní domov

Matteo Pesce - o klášteru Deserto di Varazze

Dokumentaristika

Premiéra: 28.3.2012

Výroba: 2012

Za největší evropskou slavností Pražského Jezulátka jsme putovali do italského Arenzana. Z Barcelony jsme v noci přes Monte Carlo dorazili do odlehlého kláštera karmelitánů Deserto di Varazze, v Ligurii, nedaleko přístavu Genovy, tedy Janova, abychom autenticky zažívali spiritualitu kláštera. Řád nese jméno podle biblické hory Karmel v Palestině, kde se během křížových výprav usadili první bratři, aby zde vedli život v poslušnosti vůči Ježíši Kristu. Inspirací jim byl starozákonní prorok Eliáš a Matka Boží Panna Maria, jíž byl zasvěcen celý karmelitánský řád. Kvůli útokům mohamedánů museli brzo Palestinu opustit. K nám do Prahy je uvedl Karel IV. v roce 1347. Řád je charakteristický svým důrazem na modlitbu a bratrský život v komunitě. Zachovávají častý půst a zdržují se masité stravy, pokud jí není užíváno jako léku v nemoci. Průvodce klášterem konventem - poustevnou Deserto di Varazze nám byl vicemagistr komunity bosých karmelitánů - Matteo Pesce. V novém díle cyklu Bet-Lechem - Betlém (z hebrejštiny dům chleba) říká: Tady jsme v našem malém obchodě "na poušti", kde nabízíme lidem, kteří přijdou, různé místní produkty i z dalších konventů našich spolubratrů, kteří vyrábějí buď něco k jídlu, nebo likéry, krémy, mýdla. V tomto obchodě máme možnost se setkat s lidmi. Je to způsob jak si s námi mohou zde v desertu - v poustevně (na poušti) promluvit. Často si lidé přejí zjistit něco o nás, o našem způsobu života, jsou možná zvědaví, kdože jsme, co děláme. A my Vám to v našem cyklu o hledání vnitřního domova na televizi NOE ukážeme, zdraví autoři a režiséři cyklu BET-LECHEM Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková.

Dokumentaristika

Premiéra: 28.3.2012

Výroba: 2012