I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

P. Richard Henkes

Dokumentaristika

Premiéra: 11.8.2009

Výroba: 2006

P. Richard Henkes SAC (1900 – 1945) věděl, že nacismus je ideologie zla a nenávisti, zároveň byl hluboce přesvědčen o velikosti Ježíšova poselství lásky a navíc měl v sobě sílu a odvahu obojí nejen srozumitelně a nahlas pojmenovat, ale také skutky konkrétně a prakticky uskutečnit.

Jako katolický kněz a učitel působil většinou ve Slezsku. V roce 1941 se stal duchovním správcem malé farnosti Strahovice na Hlučínsku. Kromě plnění povinností faráře se věnoval exerciciím v exercičním domě sv. Josefa v Branicích a také vystupoval jako kazatel na různých místech v širokém okolí. Jeho činnost byla sledována gestapem. Na základě udání byl pro jedno své kázání v dubnu 1943 zatčen, obviněn ze zneužívání kazatelny a uvězněn. Následovala deportace do koncentračního tábora v Dachau. Byl zařazen do kněžského bloku č. 26 a pracovně přidělen na blok č. 17. Angažoval se ve prospěch všech, kteří potřebovali pomoc, staral se o spoluvězně na bloku č. 17. Když pak v prosinci 1944 vypukla v koncentračním táboře tyfová epidemie, byly některé vězeňské bloky (mezi nimi i blok č. 17), prohlášeny za uzavřené bloky smrti. Tehdy se P. Richard Henkes – vědom si jak náročných požadavků evangelia, tak i rizik provázejících jeho rozhodnutí – přihlásil jako dobrovolný ošetřovatel k péči o nemocné a umírající. Mnohým tak daroval v posledních chvílích života jako člověk lidskou blízkost, mnohým jako kněz skrze svátosti Boží blízkost. Sám ale v únoru 1945 smrtelně onemocněl a své nemoci 22. února 1945 podlehl. Jeho tělesné pozůstatky byly zpopelněny a jeho popel byl tajně převezen mimo koncentrační tábor. V neděli 7. června 1945, v den 20. výročí jeho primice pak byl popel tohoto mučedníka lásky k bližnímu slavnostně uložen do hrobu na hřbitově pallotinů v Limburgu.

Na základě výše uvedeného svědectví o životě P. Richarda Henkese se po necelých 60 letech v neděli 25. května 2003 sešli v pallottinském kostele Panny Marie v Limburgu čeští a němečtí kněží a věřící. Za účasti ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze pak zahájil biskup limburgské diecéze Franz Kamphaus diecézní proces o životě, ctnostech, smrti a pověsti svatosti Služebníka Božího P. Richarda Henkese jako první krok směřující k prohlášení tohoto kněze – mučedníka lásky k bližnímu za blahoslaveného.

Dokumentaristika

Premiéra: 11.8.2009

Výroba: 2006