I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

BET LECHEM - vnitřní domov

Jana Sieberová - domácí hospicová péče

Dokumentaristika

Premiéra: 23.5.2012

Výroba: 2011

V cyklu portrétů Bet Lechem (Betlém-z hebrejštiny-dům chleba) – o hledání vnějšího i vnitřního domova (autorů a režisérů Jany Studničkové a Otakára Schmidta) navštívíme Hořice v Podkrkonoší – kraj známý sochařskou školou, ale také duchovní nemocí zvanou okultismus, se kterým se potýká Jana Sieberová na poli domácí hospicové péče, která doslova v domovech umírajících, vytváří domov fyzické i duševní útěchy a připravuje na domov duchovní a věčný.

 

V březnu roku 2009 bylo založeno Hospicové občanské sdružení Duha v Hořicích, které si dalo za cíl rozvoj domácí hospicové péče v Královéhradeckém kraji, základní kámen posvětil tehdejší Královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka. Paliativní péči poskytují pacientům v terminálním stádiu nádorového onemocnění, u kterých byla ukončena aktivní onkologická léčba. Důraz je kladen na domácí hospicovou péči tak, aby těžce nemocní mohli trávit své poslední chvíle mezi svými blízkými, jak bylo kdysi zcela běžné. Hospicové občanské sdružení Duha zřídilo nestátní zdravotnické zařízení v oboru všeobecná sestra domácí péče a odbornou sociální poradnu pro nemocné, jejich rodiny, pozůstalé a další, kteří pečují o těžce nemocné. Součástí poradny je vybavená půjčovna zdravotních pomůcek. V týmu jsou zdravotní sestry, ošetřovatelky, duchovní, sociální pracovníci a dobrovolníci. Jsou schopni poskytnout komplexní paliativní péči v domácím prostředí.

Dokumentaristika

Premiéra: 23.5.2012

Výroba: 2011