Program televize Noe na středu 4.9.2019

 
6:05
Zpravodajské Noeviny: 3. 9. 2019
 
6:25
Noční univerzita: P. Josef Čunek, SJ - Jezuité a jejich podnikání – 200 let od obnovení řádu
 
7:45
Dopis z Indie
 
8:05
Myanmar - Kačjinský stát: prahneme po míru
 
8:35
Zapomenuté Čako
 L
9:00
Živě s Noe
 
9:20
Jak potkávat svět: s Karlem Dýnkou (69)
 
10:45
Klauzura
 L
11:15
Živě s Noe: Folklorní festival Slezské dny v Dolní Lomné, 50. výročí
 
11:45
Přejeme si …
 L
12:00
Polední modlitba
 L
12:05
Mše svatá z kaple Telepace
 
12:50
Česká věda
 
13:05
Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry: Svět bez konce: Poslední věci života
 L
14:00
Živě s Noe: Benefiční koncert Charity Ostrava - Sešli se, aby pomohli.
 
14:35
Náš dům v kosmu - ekologie a bioetika: autor a průvodce Marek Orko Vácha (3)
 
14:55
ARTBITR - Kulturní magazín: s Jerzy Stuhrem (79)
 
15:10
Víra do kapsy: Jak odpustit?
 
15:25
Zdeněk Pololáník skladatel
 
16:00
Zpravodajské Noeviny: 3. 9. 2019
 
16:20
Můj chrám: Akademický sochař Petr Váňa v Kapli sv. Judy Tadeáše, Dobřichovice
 
16:40
Biblická studna
 P
17:45
Živě s Noe: Folklorní festival Slezské dny v Dolní Lomné, 50. výročí
 L !
18:25
Přílet Sv. otce na letiště v Maputo a oficiální přivítání: Návštěva papeže v Mozambiku
 
18:50
Bible pro nejmenší: Poslední večeře
 
18:55
Sedmihlásky: Vyletěla křepelenka (16)
 
19:05
Poletuchy: na skok na Plzeň
 
19:50
Přejeme si …
 L !
20:05
Adorace
 
21:05
Léta letí k andělům: Václav Žilka – hudebník a pedagog podle Veroniky Žilkové, rodiny a přátel (74)
 P
21:30
Živě s Noe
 !
22:10
Noční univerzita: Pavel a Hana Kalčíkovi - Nejsme sirotci …
 
23:00
První křesťané: Mniši, panny a poustevníci
 
23:30
S NOACHem po Izraeli
 
0:05
Mnišství - příběhy lidí a pouští: Jeruzalém a Gaza
 
0:55
Noční repríza dopoledních pořadů