I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na neděli 17. 11. 2019

6:05
Večeře u Slováka
33. neděle v mezidobí
6:30
6:45
8:10
ARTBITR - Kulturní magazín
(84)s Veronikou Barátovou
8:20
České nebe
Cyklus kantát o českých světcích a patronech
tip
9:55
Mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce České za dar svobody
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha
tip
živě
videoarchiv
12:20
15:15
Sedmihlásky
(152)Zdalo sě mi
premiéra
16:50
Studio Anežka
Národní pouť do Říma 2019
21:10
Neboj se doplout aneb Umění doprovázet
(3)Odtajnit se - aneb Než kohout zakokrhá
22:00
K jádru věci
s Pavlem Fischerem
23:00
L. van Beethoven: 9.symfonie
Podzimní festival duchovní hudby 2016