I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na sobotu 19. 9. 2020

6:15
Výpravy do divočiny
Největší antilopy mají naději
7:30
Příroda kolem nás
Expedice za medvědy na Slovensko
tip
7:55
Sedmihlásky
(95)Náš kohout navečír
8:00
Cirkus Noeland
(14)Roberto, Kekulín a Noemova archa
9:00
Ovečky
(2)Boží království pro všechny
9:30
GOODwillBOY III.
(6)Football
11:00
Můj chrám
Veronika Sedláčková, kostel sv. Kříže na Příkopech, Praha
tip
11:45
12:05
Pod lampou
Věříme karikatuře Boha?
14:10
Cvrlikání
(80)Jan Burian
tip
15:50
16:55
Na pořadu rodina
(13)Pěstounská rodina
18:00
První křesťané
Pronásledování a obrana křesťanství
20:05
Poletuchy
na skok do Krasu
tip
premiéra
videoarchiv
21:30
V pohorách po horách
(82)Roháč - Súľovské skály
tip
premiéra
21:45
Právě vysíláme:
Harfa Noemova
Jan Zástěra - Korunovace českých králů
22:45
Bazilika s tajemným světlem
(5)Cyrilometodějská bazilika
23:00
Živě s Noe
Panna Marie Bolestná - Šaštín
23:35
Odkaz předků
(5)Stará Voda
23:50
Živě s Noe
Den církevního školství
0:25
Má vlast
Sv. Kopeček u Olomouce